World Draughts Forum

It is currently Wed May 23, 2018 08:50

All times are UTC+02:00
Post new topic  Reply to topic  [ 1606 posts ]  Go to page Previous 127 28 29 30 31108 Next
Author Message
 Post subject: Re: Bondsraad
PostPosted: Mon Jun 19, 2017 17:34 
Offline

Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Posts: 619
Real name: Thijs van den Broek
Fred van Amersfoort wrote:
Nee Thijs, de uitspraken van de man zijn lasterlijk.


tsja, ik moet bekennen dat ik ook niet zo goed snap waarom hij het probeert te dramatiseren. Er zit blijkbaar om een of andere reden veel emotie achter. Ik merk jammer genoeg ook geen argumenten waarom een motie van wantrouwen inhoudelijk niet terecht was.


Top
   
 Post subject: Re: Bondsraad
PostPosted: Mon Jun 19, 2017 17:39 
Offline

Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13
Posts: 1682
De beschuldiging van een machtsgreep buiten de regels om, is een ernstige beschuldiging. Het is ook nog eens inhoudelijk onjuist. Dan zit het dicht op smaadschrift.


Top
   
 Post subject: Re: Bondsraad
PostPosted: Mon Jun 19, 2017 17:51 
Offline
User avatar

Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Posts: 1219
Location: Haarlem, The Netherlands
Casper van der Tak wrote:
(...)Wat mij betreft kijken we nu voorlopig alleen vooruit.

In aansluiting hierop geef ik mijn visie op de toekomst van de KNDB en een zestal praktische aanbevelingen. Daarmee heb ik - in het verlengde van de discussie over contributie verhoging en het inzichtelijk maken van de financiering en financieringsvoorwaarden van KNDB-kosten - vanuit mijn ervaring en inzichten my two cents bijgedragen betreffende de toekomst van de KNDB.

Visie op ontwikkeling van de KNDB
Het bij de KNDB aangesloten aantal leden en clubs blijft voorlopig dalen. Grotere clubs vervullen steeds meer een regio functie. De leden van veel clubs willen enkel op hun clubavond genieten van het spel en van elkaar. Dat moet de KNDB accepteren, respecteren en waarderen. Voor deze meerderheid van leden en clubs moet de KNDB zorgen dat de zaken goed geregeld zijn tegen zo gering mogelijke kosten. Daarom mag er de komende jaren een moratorium blijven rusten op contributieverhoging. Het transparant en doelmatig reorganiseren van de professionele organisatie zal nieuwe goodwill kweken bij leden en vrijwilligers die zich pro deo voor de KNDB inzetten. Vrijwilligers op KNDB en plaatselijk niveau krijgen hierdoor meer ruimte om hun motivatie en ambitie te vertalen naar succes voor hun club, evenement of bond. Nuttige initiatieven krijgen de ruimte en worden door de bond gekoesterd. De KNDB werkt samen met wie dat maar wil. Daar kan groei vandaan komen en daar krijgt iedereen - inclusief de KNDB - energie van. Zo’n klimaat is geen garantie voor groei, maar schept wel de voorwaarden daarvoor.

Verschil met de situatie tot nu
Het verschil met de praktijk nu is in veel opzichten niet zo groot. Belangrijk is vooral dat de KNDB haar beperkingen en de financieel onhoudbare situatie van het moment dient te erkennen. De eventuele scheefgroei in organisatie aandacht (topsport en breedtesport) corrigeert en weer naar de toekomst kijkt.

Aanbeveling 1 - Zie de KNDB als een voorwaarden scheppende organisatie
De werkelijkheid is beperkt maakbaar. Zeker voor een kleine en krimpende organisatie als de KNDB. De KNDB is een voorwaarden scheppende bond (term geïntroduceerd door oud-voorzitter Theo van den Hoek). De KNDB dient actief te blijven in IT ontwikkeling, (Pers) communicatie en marketing op landelijk niveau als instrumenten om gunstige voorwaarden te scheppen voor de verdere ontwikkeling van de damsport in Nederland. Maar de KNDB moet uitkijken voor ambitieuze beleidsplannen bijvoorbeeld gericht op het realiseren van ledengroei. Want de steeds kleiner wordende KNDB heeft onvoldoende grip op de factoren die al of niet tot ledengroei leiden: de werkelijkheid is beperkt maakbaar.

Aanbeveling 2 - Richt de KNDB in op krimp maar behoud ruimte voor groei.
Dat betekent dat de vaste (personeels)kosten die uit contributie betaald moeten worden, zo laag mogelijk dienen te zijn. Dat betekent dat alle KNDB-activiteiten en de wijze waarop deze door het bureau georganiseerd zijn, heroverweging behoeven. Zorg dat je in een positief scenario ruimschoots speelruimte houdt om breedtesport projecten te kunnen draaien en in een negatief scenario moeiteloos de KNDB-kalender met wedstrijden en trainingen kunt blijven uitvoeren, zonder dat je bij de leden hoeft aankloppen voor contributie verhoging.

Aanbeveling 3 - Zie de KNDB-kalender met wedstrijden en trainingen als het beleidsplan.
Beleidsplannen kosten veel tijd en energie om te schrijven. De KNDB dient daarom vooral pragmatisch te zijn en zich te beperken tot haar wedstrijden en trainingen. En eventuele projecten. Verder kan de KNDB toe met een visie document(je) waarmee de organisatie wordt bestuurd.

Aanbeveling 4 - Betaal niet voor wat je om niet meer en beter kunt krijgen
Ik zie voorstellen voor nieuwe vergoedingen om meer vrijwilligers aan te trekken. Niet doen. Het levert niet structureel meer vrijwilligers op en het levert geen extra resultaat op. Het levert alleen een lege KNDB-kas op. Waaruit vervolgens geen schooldam sets, Pinky pakken of wat ook gefinancierd kunnen worden. Vrijwilligers krijg en houd je door gezamenlijk resultaat te boeken en dit te vieren. En door de vrijwilligers gereedschappen en middelen te geven waarmee zij ‘iets’ kunnen bereiken voor hun club, evenement of bond.

Aanbeveling 5 - Behoud de focus op jeugd en versterk deze
De KNDB begrijpt - na jaren van soul searching - dat jeugd de toekomst van de KNDB is. Nieuwe senior leden hebben steevast vroeger - in jeugd of later - al eens gedamd. Alleen in de jeugd categorie lukt het (goed) om nieuwe beoefenaars van ons spel te winnen. De KNDB kan zich voorlopig inderdaad het beste richten op boeien en niet binden. Vergeet even de ledental doelstellingen. Daarmee heeft de KNDB de afgelopen dertig jaar alleen maar jaarlijkse teleurstelling ingebouwd (om met een wijze uitspraak van Hans Vermeulen te spreken). Kijk ondertussen wel of en welke eenvoudige drempels naar lidmaatschap weg genomen kunnen worden. Is er nog steeds een introductie korting voor nieuwe (jeugd)leden? Blijf deze geven. Het moedigt verenigingen aan om leden aan te melden. Zij kunnen zelf kiezen of ze dit voordeel doorgeven aan het nieuwe lid of gebruiken voor de club.

Aanbeveling 6 - Kijk zakelijk naar Topsport en Talentontwikkeling en het cluster
De indruk is, dat te veel geld en aandacht vanuit KNDB-middelen naar T&T gaat.En misschien ook wel naar het cluster. Iedereen heeft zijn eigen schattingen en berekeningen. Het bestuur toonde zich ook niet in staat een overtuigend inzicht te geven. Zoek daarom uit hoeveel KNDB-middelen daadwerkelijk naar T&T gaan inclusief natuurlijk waar arbeidstijd op het bureau aan wordt besteed. Maak op basis daarvan keuzes waarbij de KNDB wordt ingericht op krimp maar (financiële) rek behoudt voor activiteiten gericht op groei. Als T&T een te verantwoorden bedrag kost en de voorwaarden van T&T financiering vanuit NOC niet onevenredig beslag op de KNDB-middelen leggen, ligt voor de hand om het succesvolle T&T te koesteren en overeind te houden. Maar alleen dan. Tenslotte moet de KNDB worden ingericht op krimp. Ieder jaar opnieuw schaven en snijden demotiveert en verlamt.


Last edited by Marcel Kosters on Mon Jun 19, 2017 18:33, edited 1 time in total.

Top
   
 Post subject: Re: Bondsraad
PostPosted: Mon Jun 19, 2017 18:06 
Offline

Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Posts: 619
Real name: Thijs van den Broek
Marcel Kosters wrote:
Is er nog steeds een introductie korting voor nieuwe (jeugd)leden? Blijf deze geven. Het moedigt verenigingen aan om leden aan te melden. Zij kunnen zelf kiezen of ze dit voordeel doorgeven aan het nieuwe lid of gebruiken voor de club.


In de goedkeuring van de begroting voor 2017 in de november vergadering 2016 is deze afgeschaft. Deze contributie verhoging kreeg het bestuur er zo doorheen, pas veel later kregen BR leden door dat deze korting is afgeschaft tegelijk bij het aannemen van die begroting (net zoals het aangaan van verplichtingen tot 2020). Typisch he.
Verder toen ik het bestuur hier bij de laatste contributie verhoging op aan sprak (die ik gelukkig heb weten tegen te houden) zeiden zij dat ze dit geen contributie verhoging vonden. En dat zij altijd een contributievoorstel apart zouden voorstellen :).
Zoals ik ook al op facebook schreef ik kan een boekwerk schrijven van dit soort fratsen hoe de BR buitenspel is gezet.


Top
   
 Post subject: Re: Bondsraad
PostPosted: Tue Jun 20, 2017 10:00 
Offline
User avatar

Joined: Sun Feb 24, 2008 22:07
Posts: 676
Dieter wrote:
Ik heb geen enkel belang en wil dat ook helemaal niet hebben.
Als je het hier niet eens bent met de coup plegers dan wordt je verkettert. Voor mij is de maat vol.
Inhoudelijke vragen worden niet beantwoord, en als je de vinger op de zere plek legt gaat iedereen piepen zonder inhoudelijk te reageren.
Nog een keer, de provincies en daarmee de dammers zijn niet gehoord in een coupe die gepleegd wordt zonder medeweten zelfs niet van alle BR leden. Een zestal haalt een organisatie onderuit en huilt nu om de houding van het bestuur. Het moet niet gekker worden.
Ik heb en wil helemaal geen mening hebben over wat het bestuur wel of niet fout deed maar de uitgevoerde actie is niets anders dan een machtsgreep. Let wel een machtsgreep kan terecht zijn maar dan alleen met steun van een achterban. Wellicht kan Johan Krajenbrink nog een hoofdstuk toevoegen aan zijn damboek "smerig spel".
Het ga U allen goed.

Wie nog met mij wil communiceren kan dit doen via de mail.


Je draait wederom de situatie om, Dieter Jij wordt niet verkettert, maar verkettert hier de BR leden die een motie van wantrouwen hebben ingediend : "maar de uitgevoerde actie is niets anders dan een machtsgreep. Let wel een machtsgreep kan terecht zijn maar dan alleen met steun van een achterban. Wellicht kan Johan Krajenbrink nog een hoofdstuk toevoegen aan zijn damboek "smerig spel". Ik zie dat als een regelrechte verkettering, waar zie ik het mis, Dieter?


Top
   
 Post subject: Re: Bondsraad
PostPosted: Tue Jun 20, 2017 10:58 
Offline

Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13
Posts: 1682
Precies Daan. Hij plaatst een regelrechte aanval op mensen die gewoon gedaan hebben wat zij vanuit hun functie konden en wellicht ook wel moesten doen. Ook de reactie van bondsraadslid Jelmer blijf ik onjuist vinden. Hij stelt ongeveer: "NATUURLIJK stemde ik tegen de motie". Vervolgens komen daar argumenten bij die ik minder sterk vind zoals "zij doen zo hun best, het middel is te zwaar". Ik val over het woord "Natuurlijk". Hoezo stem je natuurlijk tegen die motie? En dan hoor je Dieter niet met de vraag: namens wie stemt Jelmer tegen? Is de tegenstem overlegd met de achterban? Dieter stelt die vraag wel bij de voorstemmers, niet bij de tegenstemmers. Jelmer gaat dan nog verder en zegt dat hij na de pauze maar naar huis is gedaan omdat hij samengevat:"niet iets wil oplossen dat door anderen is aangericht" Wat betekent dit nu eigenlijk? Dat betekent volgens mij vrij vertaald dat als een stemming anders afloopt dan je hoopt, dat je dan niet gebonden bent aan het resultaat? Om die reden vind ik dat ook Jelmer een keuze moete maken: accepteren van wat de meerderheid wil, en dan daar ook loyaal naar handelen. En als je er echt niet achter kunt staan dan rest ook daar weinig anders dan aftreden.


Top
   
 Post subject: Re: Bondsraad
PostPosted: Tue Jun 20, 2017 11:26 
Offline
User avatar

Joined: Sat Sep 27, 2003 05:37
Posts: 2398
Real name: Jan Pieter Drost
playforstacks wrote:
Transparant genoeg Jan Pieter ?

Niet helemaal en sowieso is het transparantie achteraf, daar hebben we weinig aan. Vooraf wist ik natuurlijk wel dat het niet boterde tussen jou en het bestuur, maar ik had geen idee dat er een motie van wantrouwen aan zat te komen, en al helemaal niet dat die motie aangenomen zou kunnen worden. Onlangs schreef je zelf nog:

playforstacks wrote:
Omdat een motie van wantrouwen indienen weinig zin heeft als er niet op zijn minst een aantal mensen voor zullen stemmen. Vorige BR cyclus heeft er ook een BR lid een motie van wantrouwen ingediend en daar waren nog geen 2 mensen voor.... Aan die symboliek ga ik niet mee doen...


Wanneer alle normale middelen zijn uitgeput, kan de bondsraad natuurlijk grijpen naar een motie van wantrouwen, maar zoals het zaterdag ging, lijkt nergens naar. Tot een week geleden dacht het bestuur de steun te hebben van een meerderheid van de bondsraad. Als kritische leden opeens de overhand hebben, dan lijkt het me wel zo logisch om die te gebruiken voor een motie waarin gevraagd wordt om alle info waar jij en Frans eerder op persoonlijke titel naar vroegen. Een bestuur kan moeilijk reageren op elke zucht en scheet van individuele bondsraadleden, maar een verzoek namens de bondsraad is andere koek. Als het dat naast zich neerlegt, dan heb je goede grond voor een motie van wantrouwen, die dan ongetwijfeld ook bredere steun gehad zou hebben.

Wat nu gebeurde, is niet chique, en ook niet verstandig. Want wie wil er in een nieuw bestuur stappen, wetende dat hij verantwoording dient af te leggen aan een rebellenclub die plotsklaps uit de heup schiet en waarvan de ene helft de andere andere helft verwijten maakt?


Top
   
 Post subject: Re: Bondsraad
PostPosted: Tue Jun 20, 2017 11:39 
Offline
User avatar

Joined: Sun Feb 24, 2008 22:07
Posts: 676
Jan Pieter wrote:
playforstacks wrote:
Transparant genoeg Jan Pieter ?

Niet helemaal en sowieso is het transparantie achteraf, daar hebben we weinig aan. Vooraf wist ik natuurlijk wel dat het niet boterde tussen jou en het bestuur, maar ik had geen idee dat er een motie van wantrouwen aan zat te komen, en al helemaal niet dat die motie aangenomen zou kunnen worden. Onlangs schreef je zelf nog:

playforstacks wrote:
Omdat een motie van wantrouwen indienen weinig zin heeft als er niet op zijn minst een aantal mensen voor zullen stemmen. Vorige BR cyclus heeft er ook een BR lid een motie van wantrouwen ingediend en daar waren nog geen 2 mensen voor.... Aan die symboliek ga ik niet mee doen...


Wanneer alle normale middelen zijn uitgeput, kan de bondsraad natuurlijk grijpen naar een motie van wantrouwen, maar zoals het zaterdag ging, lijkt nergens naar. Tot een week geleden dacht het bestuur de steun te hebben van een meerderheid van de bondsraad. Als kritische leden opeens de overhand hebben, dan lijkt het me wel zo logisch om die te gebruiken voor een motie waarin gevraagd wordt om alle info waar jij en Frans eerder op persoonlijke titel naar vroegen. Een bestuur kan moeilijk reageren op elke zucht en scheet van individuele bondsraadleden, maar een verzoek namens de bondsraad is andere koek. Als het dat naast zich neerlegt, dan heb je goede grond voor een motie van wantrouwen, die dan ongetwijfeld ook bredere steun gehad zou hebben.

Wat nu gebeurde, is niet chique, en ook niet verstandig. Want wie wil er in een nieuw bestuur stappen, wetende dat hij verantwoording dient af te leggen aan een rebellenclub die plotsklaps uit de heup schiet en waarvan de ene helft de andere andere helft verwijten maakt?


Wanneer alle normale middelen zijn uitgeput, kan de bondsraad natuurlijk grijpen naar een motie van wantrouwen, maar zoals het zaterdag ging, lijkt nergens naar. is jouw mening. Zit jij in de BR, nee Niet alleen Thijs en Frans hebben vragen gesteld. Ook dit keer weer Kees van de Berg. De stukken voor de vergadering heb jij gelezen? het antwoord ook gezien? Is het antwoord op beide nee. Waarop baseer jij dan je oordeel?
Is het ja dan weet je ook dat bij vorige vergaderingen het bestuur weigerde te antwoorden op vragen van BR leden. Dan is echt alles gedaan en een motie van wantrouwen is dan zeker een mogelijkheid.


Top
   
 Post subject: Re: Bondsraad
PostPosted: Tue Jun 20, 2017 11:40 
Offline

Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Posts: 619
Real name: Thijs van den Broek
Jan Pieter

De motie van wantrouwen is omvangrijk, de redenen voor een motie van wantrouwen zijn ook een behoorlijk aantal. Jij grijpt alleen transparantie aan. In meerdere vergaderingen heeft de bondsraad duidelijk aangegeven dat bepaalde informatie beschikbaar moest komen. Dit is geen zucht en een scheet van een individueel BR lid? (ik snap ook niet waarom je zo'n beeld wil scheppen)
Ik heb ook mails gestuurd naar het bestuur waarin heel duidelijk was dat ik (en met mij velen BR leden) dit niet lichtzinnig oppakten.

Hierbij een mail van donderdag 2-3 naar het bestuur. Ik had de informatie over de ledenaantallen toen echt nodig. Immers zei het bestuur dat een contributie voorstel nodig was door onverwachte en grote ledendaling, ik vertrouwde dit niet en wilde dus de cijfers waarop ik later 2 zeer inhoudelijke documenten heb gemaakt waarbij ik aantoonde dat het bestuur niet de waarheid sprak en het gat in de contributie een gevolg was van een missbegroting (foutieve rekenmethode). Daarmee had ik zo ongeveer eigenhandig de contributie verhogen voor de leden tegenhouden. Deze zaak deed mijn ogen ook echt open dat dit bestuur niet meer te vertrouwen was.
De mail:
Quote:
geachte secretaris KNDB

U schrijft dat u vind dat ik genoeg geïnformeerd ben. Ik ben een onafhankelijk bondsraadslid van de KNDB. Ik bepaal dus zelf wanneer ik voldoende geïnformeerd ben. Een van mijn taken als Bondsraadslid is het controleren van het bestuur. U dient, zoals in de regels van NOC NSF "goed sportbestuur" staat, mij de informatie te geven die ik nodig acht om het bestuur te controleren.
U vermeld verder dat het bondsbureau mij ook niet meer van informatie moet voorzien (en stuurt dit CC naar het bondsbureau en hebt dit buiten mij om met het bondsbureau overlegd). Dit is onrechtmatig en tevens in strijd met meerdere statuten en het huishoudelijk reglement van de KNDB.
Ik heb vanmiddag telefonisch contact gehad met het bondsbureau (Paul Visser). Deze heeft mij verteld dat hij uw verzoek om mij geen informatie meer te geven langs zich neerlegt. Ik heb inmiddels ook de ledenaantallen van begin januari 2016 na dit telefoongesprek mogen ontvang. Met het bondsbureau heb ik tot nu toe altijd goed inhoudelijk contact gehad.

Dit neemt niet weg dat u door het (proberen te) weigeren van informatie een ernstig geschil heeft laten ontstaan.
Volgens het huishoudelijk reglement dien dus het volgende te gebeuren:

14.2: Geschillen met het bestuur worden beslist door de bondsraad.

Thijs van den Broek
bondsraadslid KNDB


Top
   
 Post subject: Re: Bondsraad
PostPosted: Tue Jun 20, 2017 11:47 
Offline

Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13
Posts: 1682
Ik moet toegeven dat Drost hier niet helemaal onzinnige dingen zegt.....maar hier had het bestuur dan wel zelf goed op moeten reageren en met kennis van de statuten. Het bestuur had dan kunnen zeggen: "geachte bondsraad u kunt ons ontslaan of schorsen" Dat is artikel 11. U beste bondsraad heeft dan 3 maanden de tijd om die beslissing in een besluit om te zetten. Een motie van wantrouwen is technisch gezien nog geen BESLUIT. Het bestuur had dus kunnen zeggen, wij voeren de motie niet uit.....Vervolgens had de bondsraad dan dus dat BESLUIT moeten nemen zoals i n artikel 11 geboden...... Dan was het nog maar zeer de vraag geweest of de volledige bondsraad in volle bezetting dit had doorgezet en was het signaal naar het bestuur heel helder geweest: nu transparantie of het is mis....
Maar nee, het bestuur besloot vervolgens in alle haast zelf af te treden, vallende over "de grove aanpak" etc en zich "niet herkennen" in het beeld. Vooral dat laatste is ernstig......het beeld was een enorme opstapeling en diverse malen werden vragen van bondraadsleden niet beantwoord. Nu is de beeldvorming wellicht dat Thijs zijn toon niet voor iedereen fijn is....dat is inhoudelijk natuurlijk geen argument maar meer iets va smaak. De motie is overigens van Frans, van hem kun je toch weinig anders zeggen dan uitermate correct, geduldig, bekwaam, constructief.
Maar zelfs al zouden maar 6 leden van de VOLLEDIGE bondsraad de motie gesteund hebben, dan is dat nog 1/3 en dat is een forse deuk in het vertrouwen. Zelfs dan was opstappen niet een onlogische optie....
Helaas biedt de reactie van het bestuur ook weinig kans meer op een bemiddeling. Technisch gezien zou het kunnen natuurlijk. Nu alle spullen leveren, bondsraad bijeen roepen en het nieuwe (wellicht deels oude) bestuur benoemen. Gezien de escalatie zal dat vrijwel onmogelijk zijn, dankzij de bondsraad en in mijn visie vooral door het bestuur zelf. Te laat signalen opgepakt.


Top
   
 Post subject: Re: Bondsraad
PostPosted: Tue Jun 20, 2017 11:54 
Offline

Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Posts: 619
Real name: Thijs van den Broek
Met het dagelijks bestuur is bemiddeling absoluut geen optie meer zij hebben immers gewoon laten zien dat zij niet te vertrouwen zijn. Hierbij nog 2 documenten waarin ik bewijs lever daarvan.


Attachments:
onderbouwing contributie begrotingen en analyse.doc [42.5 KiB]
Downloaded 31 times
ledentelling overzicht.doc [46.5 KiB]
Downloaded 30 times
Top
   
 Post subject: Re: Bondsraad
PostPosted: Tue Jun 20, 2017 12:10 
Offline

Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13
Posts: 1682
Maar Thijs....stel dat het bestuur wijzer had gereageerd op de motie. Dus niet van "wij zijn geschoffeerd en herkennen het beeld niet" Maar meer: "blijkbaar lukt het niet naar tevredenheid de info te bieden die uw bondsraad nodig acht. Dat betreuren wij. Bent u bereid de motie op te schorten om ons in staat te stellen alsnog voor 1 juli alles te leveren". Met de bereidheid hoe dan ook de lopende zaken te blijven behartigen. Ongetwijfeld had dit een opening geboden......die had het bestuur moeten pakken. Het argument dat het bestuur de motie niet zag aankomen (Drost) vind ik minder sterk......een bestuur moet per definitie transparant zijn, niet door de prikkel van een motie


Top
   
 Post subject: Re: Bondsraad
PostPosted: Tue Jun 20, 2017 12:25 
Offline

Joined: Fri Sep 19, 2003 10:36
Posts: 555
Marcel Kosters wrote:

Aanbeveling 5 - Behoud de focus op jeugd en versterk deze
De KNDB begrijpt - na jaren van soul searching - dat jeugd de toekomst van de KNDB is. Nieuwe senior leden hebben steevast vroeger - in jeugd of later - al eens gedamd. Alleen in de jeugd categorie lukt het (goed) om nieuwe beoefenaars van ons spel te winnen. De KNDB kan zich voorlopig inderdaad het beste richten op boeien en niet binden. Vergeet even de ledental doelstellingen. Daarmee heeft de KNDB de afgelopen dertig jaar alleen maar jaarlijkse teleurstelling ingebouwd (om met een wijze uitspraak van Hans Vermeulen te spreken). Kijk ondertussen wel of en welke eenvoudige drempels naar lidmaatschap weg genomen kunnen worden. Is er nog steeds een introductie korting voor nieuwe (jeugd)leden? Blijf deze geven. Het moedigt verenigingen aan om leden aan te melden. Zij kunnen zelf kiezen of ze dit voordeel doorgeven aan het nieuwe lid of gebruiken voor de club.Wat denk ik ook zou helpen is om meer jeugdtoernooien op zondag te houden. Nu hebben kinderen al 4 andere sporten en hobby's op zaterdag en dan krijgt fysieke sport meestal (terecht) voorrang. Daarnaast moeten jeugdleiders vaak zelf ook op zaterdag dammen.

De afgelopen jaren was er bij de jeugd van IJmuiden voldoende enthousiasme op de clubavond, maar lukte het maar niet om kinderen ook op zaterdag mee te krijgen.


Top
   
 Post subject: Re: Bondsraad
PostPosted: Tue Jun 20, 2017 12:44 
Offline
User avatar

Joined: Sat Sep 27, 2003 05:37
Posts: 2398
Real name: Jan Pieter Drost
Fred van Amersfoort wrote:
Op basis van Artikel 12
Bestuursleden kunnen ook individueel zelf ontslag indienen......schriftelijk. Het bestuur blijft dan in functie en moet binnen 3 maanden een bondraadsvergadering beleggen om te bespreken hoe weer tot 5 bestuursleden te komen.

In mijn interpretatie blijft het bestuur nog aansprakelijk tot na de schriftelijke opzegging en behoudt het de plicht binnen 3 maanden de bondsraad bijeen te roepen.

Artikel 12.2 lijkt mij niet van toepassing. Dat gaat over de situatie waarin er minder dan de vereiste 5 bestuurders overblijven. De statuten geven aan wat de resterende bestuurders dan moeten doen om het bestuur weer voltallig te maken. Als er geen resterende bestuurders zijn, is dit niet relevant.

Formeel is volgens mij de bondsraad nu aan zet. In soortgelijke situaties bij andere bonden is er vaak voor gekozen om een commissie van wijze mannen (m/v) te vormen van niet bij het conflict betrokken personen, vaak oud-bestuurders, die plooien gladstrijkt, consensus zoekt, en met een aanbeveling komt.


Top
   
 Post subject: Re: Bondsraad
PostPosted: Tue Jun 20, 2017 12:57 
Offline
User avatar

Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Posts: 1219
Location: Haarlem, The Netherlands
Jan Pieter wrote:
Fred van Amersfoort wrote:
(...)In soortgelijke situaties bij andere bonden is er vaak voor gekozen om een commissie van wijze mannen (m/v) te vormen van niet bij het conflict betrokken personen, vaak oud-bestuurders, die plooien gladstrijkt, consensus zoekt, en met een aanbeveling komt.
Niets tegen op een commissie van wijze mannen m/v. Dat is - weliswaar met een andere taakstelling - ook wat Casper van der Tak, Ton van Namen en ik betoogden op dit forum. Maar ik denk wel dat het heel goed zou zijn om die commissie geheel vrij te laten van oud KNDB-bestuurders.

Een van de problemen die ongetwijfeld niet uniek zijn voor de KNDB maar waar je als organisatie wel alert op moet zijn, is dat de KNDB de sterke neiging heeft het in het vertrouwde te zoeken. Bestuurders recyclen en mensen uit de directe omgeving (zie ook de tandem penningmeester en twee van de drie FiCo leden uit de directe omgeving van de penningmeester afkomstig) inschakelen. Op zichzelf kan dat praktisch zijn en is daar niets mis mee.

Maar als je dat jaar in jaar uit doet en decennium in en decennium uit, creëer je structureel blinde vlekken en dogma's in je organisatie. Daarom ondersteun ik het voorstel voor een commissie van wijzen zonder meer. Maar met de kanttekening dat daar alsjeblieft geen oud KNDB-bestuurders (hoe wijs en capabel ook) in dienen te zitten. Ons clubje van 3.000 slimme dammers is nog altijd groot genoeg om een paar kundige en wijze mensen te vinden die een nog onbevangen blik hebben. Juist nu in deze crisis heeft de KNDB de kans zichzelf en haar cultuur opnieuw uit te vinden. Dat doe je niet door te beginnen met een commissie van oud KNDB-bestuurders.


Last edited by Marcel Kosters on Tue Jun 20, 2017 14:48, edited 2 times in total.

Top
   
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic  Reply to topic  [ 1606 posts ]  Go to page Previous 127 28 29 30 31108 Next

All times are UTC+02:00


Who is online

Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 63 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited