Reactie op verschillende onderwerpen in het 'Nieuwe Forum'

Discussies over damsport (in het Nederlands)
Post Reply
jona
Posts: 4
Joined: Wed Dec 19, 2007 20:29

Reactie op verschillende onderwerpen in het 'Nieuwe Forum'

Post by jona » Sat Aug 03, 2013 14:54

Gegroet beste lezers :D

Allereerst zou ik graag willen melden dat ik semi-anoniem wil blijven. Als ik hier een emmer bagger over me heen krijg wil ik dat liever niet terug vinden in google bijvoorbeeld. Het zou gewaardeerd worden als u dit dan ook respecteert. Eventueel kunt u een persoonlijk bericht naar me sturen.

Ik zal verschillende onderwerpen afgaan die in meerdere topics worden besproken.

2 maten
Ik werd hier eens aangesproken dat ik met twee maten meet en tegen sommige gebruikers milder ben dan tegen andere.
Dat klopt inderdaad. Ik heb een bepaalde krediet voor iemand die niet alleen maar babbelt (geen probleem, dat mag ook zolang het on-topic is) maar ook iets daadwerkelijk voor de dampromotie doet.
Ik ben er sterk voorstander van dat er beoordeeld wordt op wat er wordt gezegd en niet door wie. Dat lijk me -naast dat het het eerlijkst is- ook de makkelijkste manier om regels te handhaven

Zo ver ik weet beheert enkel Alexander dit forum. Ik zou graag zien dat hij hulp krijgt van bepaalde mensen met de moderatie. Het lijkt me dat er wel een aantal mensen te vinden zijn die normaal kunnen posten en regelmatig online zijn. Het zou ook helpen om bagger zo snel mogelijk te verwijderen en het forum ook een prettiger aanzien te geven. Met name dat keihard op de man spelen zou aangepakt moeten worden.

Bij voorkeur zou ik het anoniem zien, en dus in combinatie met stevige moderatie, om het laagdrempelig én vriendelijk te houden. Ik hoop dat de spambots hiervoor geen belemmering hoeven zijn. Misschien een idee om een nieuwe forum te nemen die beter beveiligd is?

Ik heb overigens al van een aantal mensen gehoord dat ze liever niet op het damforum posten vanwege het gedrag van bepaalde mensen. Dat kan ik me dan ook erg goed voorstellen. Veel van die mensen lezen overigens wel mee. Extra reden om de moderatie streng(er) te maken, aangezien ze dan misschien wel wat willen bijdragen.

e-doping
Zoals gezegd moet er maar eens snel wat aan gedaan worden en moeten er harde reglementen gehanteerd worden. Ik ben anders heel erg bang dat we komend NC-seizoen al te maken krijgen met de eerste dubieuze partijen. Ik hoop dat arbiters duidelijk geïnstrueerd worden en goed op valsspeelsignalen letten. Ik zou bij voorkeur ook zien dat telefoons aan het begin van de wedstrijd ingeleverd moeten worden (scheelt ook alvast een nul voor een willekeurige Afrikaanse vriend die gebeld wordt onder de partij).

Discussiestuk Fred
Ik wil graag mijn waardering uitspreken voor het discussiestuk wat Fred heeft geschreven. Daar heeft aardig wat moeite in gezeten en het is zeker nuttig dat hij zijn visie eens op papier heeft gezet. Het sluit ook redelijk aan bij wat Bouma al eens eerder neer had gepend. Over het algemeen kan ik me sterk vinden in visie van Fred over de damwereld (in een zin: van topsport naar breedtesport). Wel vond ik dat hij iets beter zijn doel had moeten formuleren, iets wat Walther terecht aangeeft. Wat wel echt een probleem gaat worden is om dat kader te vinden. Sterker nog ik denk dat dat haast onmogelijk is. Gelukkig gaat het niet alleen om de ideeën zelf, maar ook om het idee er achter en daar moet toch een deel van te verwezenlijken zijn.

Als ik nog wat aanvullende (vrij willekeurige en zeker niet zaligmakende) aanbevelingen zou mogen doen:
- Clubs uit de ereklasse (en evt. hoofdklasse) verplichten hun partijen in te voeren in toernooibase voor een bepaald tijdstip.
- KNDB site eindelijk eens actueel maken. Het is behoorlijk gênant dat ik bijna al het damnieuws moet lezen op een site van een goedwillende dammer uit Friesland.
- Zorgen dat jonge spelers altijd mee kunnen doen aan de Nationale Competitie als ze dat willen. Natuurlijk zijn ouderen ook welkom, maar primair gaat het om de jeugd. Ik zie te vaak dat bijvoorbeeld een club een redelijke jeugdspeler heeft, maar dat ie nooit mee mag doen, omdat clubs bang zijn om te degraderen. De jeugdspelers die er zijn moet je koesteren.
- Wat voor een jeugdspeler belangrijk is, is niet zo zeer een damtrainer van niveau, maar veel meer iemand die motiveert en de jeugdspeler 'overal' mee naar toeneemt samen met zijn vrienden. Dat wordt volgens mij nogal eens vergeten. 'Helaas' vraagt een actieve jeugdclub veel kader en minimaal een persoon met leidinggevende en didactische kwaliteiten. Die zijn lang niet altijd te vinden. Er zijn dan ook nog maar een paar jeugdafdelingen echt in leven.
- Het zou misschien ook een idee zijn als iemand met capaciteiten een grote groep jeugdspelers in een regio onder de hoede neemt. Een initiatief dat er bij in de buurt ligt is bijvoorbeeld het initiatief van de heer Stoop die met een groep jongeren naar een toernooi in Polen ging. Aan dat soort dingen denk ik dan ook.
- In algemene zin moet men zich niet alleen op de goede (jeugd)spelers richten. De wat minder goede spelers worden hier en daar nog wel eens vergeten. Deze zijn net zo belangrijk voor een club als een GMI.
- Het zou misschien tof zijn als toernooibase een nieuw design krijgt (geen idee of dat haalbaar is).
- Meer waardering voor nationale kampioenschappen rapid en snel. Meer prestige en meer pr. Tevens was het ronduit belachelijk dat Winkel sneldamkampioen werd omdat hij net iets harder op de klok kon rammen dan zijn tegenstander.
- Herwaardering van provinciale kampioenschappen.

Ik zou zo snel niet weten wat de beste manier is om meer leden en daarbij een levende damwereld te houden. In die zin heb ik misschien niet zo veel visie.

Discussie over bijdragen Eric van Dusseldorp in de krant
Ik vind de bijdragen van Eric redelijk goed en ze zijn ook redelijk leesbaar. Veel erger vind ik de krantenartikelen van onder andere Wiersma en Sijbrands die vrijwel onleesbaar en onbegrijpelijk zijn en die van Wiersma is ook nog eens daadwerkelijk slecht geschreven (ook links die er als volgt uit zien in het artikel: http//:www.laatste.info/bb/4/hdsdbuuesueuslnkn ... odjsosdeqs, alsof iemand dat over gaat typen). Ik prefereer de stukken die onder andere door Nitsch en Dollekamp, die zijn leesbaarder en niet alleen leuk voor mensen die minstens het niveau van een MF hebben.

Persoonlijke noot
Overigens wil ik nog vermelden dat ik zelf zeker niet heilig ben en dat ik ook echt niet veel voor de damwereld heb betekend of zo. Dan weten jullie dat vast. Ik hoop ook dat het daar hier nu ook even niet over gaat.

Ook knap als u het daadwerkelijk gelezen hebt :)

LeerDammen
Posts: 1
Joined: Thu Feb 16, 2017 09:47
Real name: Harrie Vermeulen

Re: Reactie op verschillende onderwerpen in het 'Nieuwe Forum'

Post by LeerDammen » Mon Feb 20, 2017 15:38

Helaas lukt het mij niet om te posten in Het Nieuwe Forum, graag het verzoek van een van de leden om onderstaande bijdrage in het topic "KNDB Ledenaantallen" te posten:

Teruglezend in de verslagen van afgelopen bondsraadsvergadering vraag ik mij af wat sommige leden in de bondsraad doen. Aanschuiven bij de vergadering, luisteren naar de voorstellen van het bestuur, ja en amen knikken en hun voorstellen goedkeuren…

Zijn er nog bondsraadsleden die clubavonden van verschillende verenigingen afgaan, sparren met hun achterban en meningen van diverse dammers polsen? Als ik alle geluiden in de damwereld en op sociale media hoor is het grootste deel van de dammers voor een volledige focus op de breedtesport en voor grote inperking van de topsport. Alle bondsraadsleden, op 1 na, stemmen echter in met een begroting en een meerjarenbeleidsplan dat het tegenovergestelde doet.

Kijkend naar de meerjarige begroting blijkt dat de beraamde kosten topsport in 2017 hoger liggen t.o.v. 2016 en 2015. De beraamde kosten liggen zelfs hoger dan het resultaat in 2015. Dit terwijl de begrote opbrengsten van topsport in 2017 lager liggen dan het resultaat in 2015. Per saldo gaat er dus meer geld naar topsport dan voorgaande jaren. Dit staat haaks op de wensen van het grootste deel van de leden die vragen om minder geld uit te geven aan topsport en meer te richten op de breedtesport.
Daarnaast is er geen uitgebreide studie nodig om te zien dat de begroting aan alle kanten rammelt en is deze niet in lijn met het beleidsplan. Hebben de bondsraadsleden wel kritisch naar deze stukken gekeken? Enkele voorbeelden:

Volgens het beleidsplan is een belangrijk speerpunt het promoten van dammen en het opnieuw in de markt zetten als sociale, intellectuele en gezonde activiteit. En ligt er een focus om de vindbaarheid en herkenbaarheid van de KNDB verder te verbeteren. De kosten voor PR en marketing worden evenwel in de meerjarige begroting teruggeschroefd t.o.v. huidige jaren. Hoe wil je eerder genoemde doelen dan verwezenlijken?

De KNDB stelt als doel 7500 leden in 2020. Dat is een ledenstijging van ongeveer 100%! Totaal onrealistisch. In de meerjarenbegroting blijkt echter dat de verwachte contributie inkomsten in 2020 gelijk zijn t.o.v. nu. Krijgen we in 2020 een halvering van de contributie of spreekt men hier weinig vertrouwen uit in het behalen van eigen gestelde doelen?

Bovendien zijn er diverse bondsraadsleden anoniem gewezen op het feit dat de ledenaantallen waarmee de KNDB schermt niet juist zijn. Leden “bijzondere bonden” en “persoonlijke/rec. leden” zijn een farce. Ook worden tellingen van 31-12 gebruikt i.p.v. 01-01 en wordt het aantal dubbelleden nergens genoemd. Daarnaast is er ook geen overzicht hoeveel nieuwe dammers er per jaar bijkomen en hoeveel dammers er stoppen, alleen een totaalcijfer t.o.v. het vorig jaar. Wellicht komen er ieder jaar wel 1000 nieuwe leden bij en stoppen er 1500. Als bondsraadslid wil je toch beschikken over alle (correcte) cijfers om te kunnen beoordelen of je een door het bestuur voorgelegd beleidsplan en begroting kan goedkeuren? De huidige bondsraadsleden blijkbaar niet. Er is slechts 1 bondsraadslid geweest die hiervan een punt heeft gemaakt, maar zijn kritiek wordt door de overige bondsraadsleden weggehoond.

Daarnaast blijkt de KNDB voor vorming van hun beleid adviesbureau Berenschot te hebben ingeschakeld. Hierin mis ik evenwel een simpele analyse van de huidige daling van het aantal leden, m.a.w. Wie zijn de leden die stoppen? (leeftijd, speelsterkte) Wat zijn de redenen van deze leden om te stoppen? Hoe staat het percentage leden dat stopt in verhouding met het percentage stoppers bij andere sportbonden? Hoe staat het percentage nieuwe leden in verhouding met het percentage nieuwe leden van andere sportbonden?

De KNDB heeft wat mij betreft een eenzijdige visie in de oorzaak van de ledendaling; Er komen te weinig jeugddammers bij. Ook de oplossing van de KNDB wordt altijd gezocht in schooldammen, en sinds vorig jaar wordt ineens gedacht aan senioren, want dat blijkt bij de Bridge bond een succes.
Zou het niet eens handig zijn om te zorgen dat er minder dammers weglopen en dat er ook voor de recreatieve dammers (rating < 1000) die niet meespelen in een nationale competitie een meerwaarde is om lid te worden/blijven van de KNDB? Zou de focus voor ledenaanwas niet alleen op schooldammen kunnen liggen maar ook op andere punten zoals bijvoorbeeld het bereiken van studenten (het roeien is hier een goed voorbeeld van) en het terughalen van oud leden?

Maar ach, waar maak ik mij druk om. Hopelijk zetten de bondsraadsleden hun passieve bijdrage aanstaande vergadering door, stemmen zij in met een contributieverhoging en vergeven ze het bestuur de bewuste manipulatie met de ledenaantallen waardoor het bestuur mag aanblijven. Dan blijft lekker alles bij het oude, en zullen van de 2258 actieve dammers (zie ratinglijst KNDB) er nog meer stoppen. Dan komt er over een aantal jaar vanzelf een einde aan de KNDB en kan een nieuw initiatief ontplooid worden.

Michel Stempher
Posts: 1085
Joined: Thu Mar 01, 2012 20:34
Real name: Michel Stempher
Location: Kampen

Re: Reactie op verschillende onderwerpen in het 'Nieuwe Forum'

Post by Michel Stempher » Mon Feb 20, 2017 19:17

Wat een bak negativiteit hier. Ik heb in het verleden ook vaak ongenuanceerd tegen schenen aangeschopt, maar ik ben inmiddels een stuk gematigder.

Ik ben benieuwd wat de Bondsraad anders had moeten doen dan akkoord gaan met een begroting. Het is niet dat ons een eerlijk alternatief werd aangedragen. Op het moment er een eerlijke alternatieve begroting ligt, valt er wel degelijk wat te vergaderen. Daarbij komt dat het bestuur wegsturen zonder enig perspectief ook niet de oplossing zal zijn.

Wat betreft de kernpunten: ik ben van mening dat het zinloos is om studenten en middelbare scholieren te bereiken. Deze mensen zijn hartstikke druk met studeren en hun bestaande hobby's en hebben echt geen tijd en zin om zich met dammen bezig te houden. In schooldammen zie ik daarentegen wel heil.

Het huidige probleem, en dit merk ik in Kampen, is dat heel veel mensen het schooldammen als doel op zich zien, terwijl het slechts een middel is om kinderen te enthousiasmeren voor ons mooie spel. Jarenlang hebben we 100 schooldammertjes gehad hetgeen resulteerde in 0 leden. Erg frustrerend. We zijn dus een pilot begonnen. Inmiddels hebben we in acht groepen van vijf scholen (totaal 161 kinderen) een cursus à acht weken aangeboden en vanaf volgende week start er een cursus op een zesde school voor twee groepen van twintig kinderen welke ook acht uur duurt. We komen dan uit op een totaal van 201 cursisten. Deze kinderen hebben we met vijf medewerkers van de damclub gedurende de week twee maanden lang (minimaal twee personen per cursusgroep) de leuke dingen van het dammen aangeleerd met als methode het Van der Wal werkboek (de Van der Wal map in een nieuw jasje) en uiteraard ook door ze gewoon potjes te laten dammen tegen elkaar. Het resultaat vooralsnog is dat we zestien jeugdleden hebben. Waarschijnlijk worden dit er twintig over twee maanden als de andere twee groepen ook ten einde zijn.

Dit plan heeft geld gekost:
- De aanschafkosten van de werkboeken (eventueel te laten vergoeden door de cursusdeelnemers zelf; in dit geval kozen we ervoor de kosten door de PODB te laten vergoeden omdat daar geld genoeg is, maar we zijn een beetje ten onder gegaan in ons eigen succes dus dit zal anders worden volgend jaar)
- Kosten promotiemateriaal
- Kosten opleiding regiocoördinator.

Dit plan heeft tijd gekost:
- 8 uur per week cursus + 8 uur per week voorbereiding: 16 uur per week.

Een opmerking is wel dat we nu de groepen 4, 5 en 6 hebben gedaan. Bij vervolgcursussen volgend jaar op de scholen die we al gehad hebben volstaat het om uitsluitend groep 4 (groep 3 van dit jaar dus omdat deze kinderen een jaar ouder zijn dan) te nemen. Uiteraard proberen we andere scholen te enthousiasmeren zich hierbij aan te sluiten.

Een globale schatting van het aantal uren dat er een vrijwilliger moet zijn:
- 8 à 10 weken per groep van 20 cursisten 1 uur voorbereiding + 1 uur aanwezigheid = 2 uur per week. Op het moment je 8 groepen van 20 hebt betekent dit dus 16 uur per week, 8 à 10 weken lang.
- Per 4 jeugdleden op de clubavond/clubmiddag (flexibel zijn in tijd!!) 1 vrijwilliger. Dus als je 16 leden hebt, heb je vier vrijwilligers nodig die een uur per week het hele jaar door beschikbaar zijn. En er moet iemand zijn die een uur per week bezig is met voorbereiding. (Waaronder nakijken en bepalen welke stof nadere toelichting verdient.)
- Er moet een kennismaking plaatsvinden met de kinderen. In Kampen kostte dit per klas 30 minuten. Dit hoeft niet per se een dammer te zijn aangezien het hier nog puur draait om het enthousiasmeren van de kinderen.

Wel is het noodzakelijk dat iemand die structuur kan aanbrengen aanwezig is bij de cursussen en bij het clubmoment zelf.

Qua betaling lijkt het me gewenst dat er voor iedere regio (bijvoorbeeld zeven regio's in Nederland) een coördinator aangesteld wordt die netjes betaald krijgt voor zo'n 10 uur per week. Dit zal in de periode september-maart iets meer zijn en in de periode maart-september iets minder, omdat er rondom het schooldammen alle cursussen en andere promotionele activiteiten gehouden worden. Deze coördinatoren hebben kijk op hun gebied en zorgen ervoor dat er op verschillende plekken het plan gevolgd wordt om cursus te geven op de scholen met als doel de kinderen op de club te krijgen of als dit niet lukt de kinderen op de school actief te laten dammen. Een jeugdclub kan desnoods ook georganiseerd worden in een klaslokaal. Ook zijn er mogelijk reiskosten voor trainers.

Om het verhaal kort te maken: ik stel voor dat er zo'n 5 à 10 (bijvoorbeeld 7) regiocoördinatoren worden aangesteld die per persoon 1/4FTE aan loon zullen ontvangen. Deze moeten dan wel verantwoording afleggen over de plekken waar er cursus wordt aangeboden. Er zijn minimaal twee mankrachten nodig voor ieder uur dat er cursus wordt gegeven, waarvan er ten minste één kwaliteiten genoeg heeft het werk na te kijken en om de structuur te volgen. De regiocoördinator heeft als taak om ervoor te zorgen dat hij deze mensen bij elkaar vindt.

Mijn ervaring is dat 1 op de 10 cursisten uiteindelijk lid wordt. Dus per cursus van 20 man die je geeft, krijg je er twee jeugdleden bij.

Dit lijkt me voldoende visie. Op het moment iemand met financiële achtergrond dergelijke plannen netjes weergeeft in een begroting heeft de Bondsraad ook echt iets om over te praten. Nu blijft het bij losse woorden vs een begroting van het KNDB-bestuur.

Fred van Amersfoort
Posts: 1766
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: Reactie op verschillende onderwerpen in het 'Nieuwe Forum'

Post by Fred van Amersfoort » Tue Feb 21, 2017 12:33

Een bak negativiteit? Ik lees gewoon een bijdrage van een bezorgde dammer. Waarom dat gelijk kraken Stempher? Dat maakt jou negatief, niet de bezorgde schrijver. Ik zie het bekende patroon. Anders denkenden zijn negatief. Vaak zit er een belang achter.

Michel Stempher
Posts: 1085
Joined: Thu Mar 01, 2012 20:34
Real name: Michel Stempher
Location: Kampen

Re: Reactie op verschillende onderwerpen in het 'Nieuwe Forum'

Post by Michel Stempher » Tue Feb 21, 2017 13:19

Fred van Amersfoort wrote:Een bak negativiteit? Ik lees gewoon een bijdrage van een bezorgde dammer. Waarom dat gelijk kraken Stempher? Dat maakt jou negatief, niet de bezorgde schrijver. Ik zie het bekende patroon. Anders denkenden zijn negatief. Vaak zit er een belang achter.
De bondsraad over één kam scheren doelde ik voornamelijk op. Er is wel degelijk een aantal bondsraadsleden dat op een positieve manier bijdrage levert aan de discussies. Toegegeven, er zitten ook rotte appels tussen die het niet eens kunnen opbrengen tot het eind te blijven en die gaan zaniken als bondsraadsleden per digitale post rechtstreeks communiceren ipv via de secretaris van de KNDB.

Fred van Amersfoort
Posts: 1766
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: Reactie op verschillende onderwerpen in het 'Nieuwe Forum'

Post by Fred van Amersfoort » Tue Feb 21, 2017 13:41

Dank voor je uitleg Michiel. De discussie goed en fout is een lastige. Neem de damclub in Apeldoorn. 86 jaar aangesloten bij de KNDB. Niemand die even de vraag stelt wat er daar mis ging en of er nog iets aan te doen was geweest. Terwijl er toch bondsraadsleden erg dichtbij wonen. Maar natuurlijk is de vraag of correspondentie per mail of postduif dient te geschieden ook belangrijk.

Michel Stempher
Posts: 1085
Joined: Thu Mar 01, 2012 20:34
Real name: Michel Stempher
Location: Kampen

Re: Reactie op verschillende onderwerpen in het 'Nieuwe Forum'

Post by Michel Stempher » Tue Feb 21, 2017 17:14

Fred van Amersfoort wrote:Dank voor je uitleg Michiel. De discussie goed en fout is een lastige. Neem de damclub in Apeldoorn. 86 jaar aangesloten bij de KNDB. Niemand die even de vraag stelt wat er daar mis ging en of er nog iets aan te doen was geweest. Terwijl er toch bondsraadsleden erg dichtbij wonen. Maar natuurlijk is de vraag of correspondentie per mail of postduif dient te geschieden ook belangrijk.
Ik ken Apeldoorn uitsluitend als geldclub. Zo'n 11 leden. Eén iemand heeft geld en tien iemanden ontvangen geld. Was dit ooit anders hier?

Fred van Amersfoort
Posts: 1766
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: Reactie op verschillende onderwerpen in het 'Nieuwe Forum'

Post by Fred van Amersfoort » Tue Feb 21, 2017 18:05

Dat was zeker anders Michel. Ooit waren er 2 clubs met in totaal 160 dammers en zelfs een ledenstop. De grootste club van het land. Toen ik voorzitter was rond 1988 hadden we er ook nog rond de 45. Het is van nature juist absoluut geen geldclub. En ooit ook nog een succesvolle jeugdclub. De laatste jaren hoorde ik dat nieuwe leden zelfs geweigerd werden. De KNDB wist dit. Triest.

Post Reply