Search found 2298 matches

by GuidoB
Mon Apr 08, 2019 18:51
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht
Replies: 158
Views: 16852

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

(...) Tot nu blijkt lastig, om onze KNDB organisatie - in weerwil van bijvoorbeeld nu weer een herziening van de bondsraad - daadwerkelijk te vernieuwen. Niet met organisatiemodellen, maar met de mensen die voor de besluitvorming en uitvoering in die organisatie - volgens welk model ook - verantwoo...
by GuidoB
Mon Apr 08, 2019 07:31
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht
Replies: 158
Views: 16852

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Dat weet ik niet, Frans. Vroeger waren er twee manieren om in de bondsraad te komen: je persoonlijk kandidaat stellen, of dit regelen via je provinciale bond. Veel provinciale bonden vaardigden een bestuurder van die provinciale bond af, maar sommige ook een niet-bestuurslid dat zich - kennelijk - z...
by GuidoB
Mon Apr 08, 2019 00:55
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht
Replies: 158
Views: 16852

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

De vorige opzet had net zoveel te maken met de structuur van de 1e kamer verkiezingen. Het grootste deel van de bondsraadsleden werd gekozen door de provinciale besturen, wier leden weer zijn gekozen door de clubs. En natuurlijk hadden die bondsraadsleden wel draagvlak (wat je daaronder ook mag vers...
by GuidoB
Wed Apr 03, 2019 19:19
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht
Replies: 158
Views: 16852

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Ja, dat is chaos. Ik zie hier vooral een roepende Thijs, die krampachtig probeert een niet genomen besluit er doorheen te drukken. Mede-commissielid Frans heeft een veel pragmatischere kijk op het geheel. Zoals je wilt, Thijs, de bondsraad zal bestaan uit 21 leden, waarvan er 2 niet worden gekoppeld...
by GuidoB
Wed Apr 03, 2019 16:34
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht
Replies: 158
Views: 16852

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Beste Thijs, Voor de zoveelste keer: er is geen voorstel geweest om de statuten te wijzigen. Er is een inhoudelijk voorstel geweest van die commissie waar jij in zat en dat is aangenomen. Onderdeel van dat voorstel was een wijziging van de statuten. De volgende stap is een voorstel tot wijziging van...
by GuidoB
Wed Apr 03, 2019 14:15
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht
Replies: 158
Views: 16852

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Direct helemaal mee eens. Pragmatisch is om iedereen toe te laten.
Ik kan zo een aantal mensen opnoemen die wsl weinig gaan toevoegen, maar ik laat me graag verrassen.
by GuidoB
Tue Apr 02, 2019 22:46
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht
Replies: 158
Views: 16852

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Tja. Wat is pragmatisch? Jij interpreteerde dat als 21, maar het bestuur bedoelde kennelijk 15. Ik ben niet zo pragmatisch ingesteld, ik kijk meer naar de regels. Pragmatisch zou zijn als ik aan het begin van de partij mijzelf een schijf extra zou geven en er vijf bij mijn tegenstander zou wegnemen....
by GuidoB
Tue Apr 02, 2019 22:16
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht
Replies: 158
Views: 16852

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

De commissie waar ik deel van uit maakte was in het leven geroepen ,ook met goedkeuring van de bondsraad, om voorstellen (en daarbij horende veranderingen in huishoudelijk reglement en statuten) te bedenken voor een betere opzet en functioneren van de bondsraad. De commissie was op geen enkel vlak ...
by GuidoB
Tue Apr 02, 2019 22:02
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht
Replies: 158
Views: 16852

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Laat ik iedereen die van regels houdt geruststellen. Jaap en Guido hebben gelijk. Het voorstel van de commissie had in de agenda van het Bestuur ook vermeld moeten worden als een wijziging van de statuten. Nu stond het in het voorstel zelf. Maar ieder voorstel wordt sowieso door de leden van de Bon...
by GuidoB
Tue Apr 02, 2019 21:12
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht
Replies: 158
Views: 16852

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Overigens waren de voorstellen op een dergelijke manier ingericht dat er zelf een "vernieuwing" kon plaatsvinden zonder statutenwijziging is mijn mening maar alleen aanpassing van het huishoudelijk reglement. Het enige wat dan wel zal moeten is dat de bondsraad uit 21 man moet blijven bestaan (zie ...
by GuidoB
Tue Apr 02, 2019 20:53
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht
Replies: 158
Views: 16852

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Het bestuur houd vast aan de door de bondsraad goedgekeurde aanpak. Het wijzigen van de statuten is voor een koninklijke bond een moeilijke proces dat, mogelijk door overmacht, in de afgelopen maanden is vertraagd. Het bestuur handelt in strijd met de statuten. Die zijn niet gewijzigd, omdat hierto...
by GuidoB
Tue Apr 02, 2019 14:05
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht
Replies: 158
Views: 16852

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

19 kandidaten voor 21 plaatsen. Die dienen dus allemaal benoemd te worden. Waarom blijft het KNDB bestuur toch vasthouden aan die 15 plaatsen?
by GuidoB
Fri Mar 22, 2019 18:16
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht
Replies: 158
Views: 16852

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Nou, die mensen: (a) weten kennelijk niet wat er in de damwereld leeft, of (b) hebben kennelijk geen beeld van hoe buitenstaanders (= potentiële leden!) naar damsport en dammers kijken, of (c) zijn kennelijk niet in staat om met gezond verstand en zonder nodeloos ge-jij-bak een gezamenlijke visie te...
by GuidoB
Fri Mar 22, 2019 14:52
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht
Replies: 158
Views: 16852

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Stel dat je in een provinciaal bestuur zit en je secretaris heeft deze e-mail niet gehad, wat moet je dan denken van je leden? En van je mede bestuursleden?
by GuidoB
Fri Mar 22, 2019 08:11
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht
Replies: 158
Views: 16852

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Het klinkt bijna als een belediging als je die mail niet hebt gehad.