Search found 1082 matches

by Wieger Wesselink
Mon Jun 26, 2017 23:07
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: Bondsraad
Replies: 1607
Views: 399521

Re: Bondsraad

[...] "AdV: Dit informatie is niet voorhanden voor bondsraadsleden. " [...] Kuch... Het lijkt erop dat AdV zich beroept op een vertrouwelijkheids-clausule of -overeenkomst. Ik stel voor, na overleg binnen de BR natuurlijk, te reageren met zoiets als. "De BR heeft het recht tot inzage. Voor zoverre ...
by Wieger Wesselink
Mon Jun 26, 2017 14:15
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: Bondsraad
Replies: 1607
Views: 399521

Re: Bondsraad

Nette brief en opstelling. Mee eens. Voorzitter, secretaris en penningmeester laten de bond niet in een juridisch vacuüm achter, maar zijn bereid de lopende zaken af te handelen en de nu benodigde vergadering uit te schrijven zonder zich er inhoudelijk mee te bemoeien. Heel netjes. Laten we wel wez...
by Wieger Wesselink
Mon Jun 26, 2017 11:34
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: Bondsraad
Replies: 1607
Views: 399521

Re: Bondsraad

Dank Thijs voor deze informatie! De situatie is inderdaad nog vele malen erger dan gedacht. Niet alleen het bestuur, maar ook de bondsdirecteur is kennelijk van mening dat de bondsraad geen recht heeft op informatie.
by Wieger Wesselink
Mon Jun 26, 2017 08:29
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: Bondsraad
Replies: 1607
Views: 399521

Re: Bondsraad

Voor wat het waard is: ook ik ben noch door jou noch door Casper overtuigd van de noodzaak van een zware commissie. Ik ben het zelfs met geen enkel van de tot dusverre genoemde argumenten daarvoor eens. Ook niet met het argument van het mogelijk bestaan van vertrouwelijkheidsclausules. Ten eerste k...
by Wieger Wesselink
Sun Jun 25, 2017 19:06
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: Bondsraad
Replies: 1607
Views: 399521

Re: Bondsraad

Jij, Casper en ook Ton van Namen, maken het onnodig moeilijk. Er is geen zware commissie nodig, het bestuur/nieuwe bestuur moet snel de antwoorden vinden op de gestelde vragen, deze delen met de BR en dan samen tot een conclusie komen hoe te handelen. Casper heeft duidelijk genoeg gemotiveerd waaro...
by Wieger Wesselink
Sun Jun 25, 2017 14:19
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: Bondsraad
Replies: 1607
Views: 399521

Re: Bondsraad

Het probleem is vooral dat je dan op die data nog een verdere vertaalslag zult moeten maken. Kun je een concreet voorbeeld noemen van de vertaalslag die nodig is? Je ziet enorm veel beren op de weg merk ik. Toerekenen aan topsport, breedtesport, overhead, en dan de overhead doorslaan naar de eerste...
by Wieger Wesselink
Sun Jun 25, 2017 13:36
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: Bondsraad
Replies: 1607
Views: 399521

Re: Bondsraad

Mijn aanname is dat het financieel management systeem van de KNDB niet veel zal verschillen van die van de meeste bedrijven en projecten waarmee ik te maken heb gehad. Goed om te doen waar die voor gemaakt zijn, en als je iets anders nodig hebt, dan kost dat een hoop tijd. Ook bij respectabele orga...
by Wieger Wesselink
Sun Jun 25, 2017 12:56
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: Bondsraad
Replies: 1607
Views: 399521

Re: Bondsraad

Een boekhouding kan op orde zijn en toch niet de informatie leveren die je graag zou willen. Als je bijvoorbeeld wil weten wat de inkomsten en kosten van topsportbeleid zijn (belangrijk als je overweegt deze te stoppen of te verminderen), dan is dat eigenlijk alleen maar niet veel werk als je finan...
by Wieger Wesselink
Sun Jun 25, 2017 12:42
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: Bondsraad
Replies: 1607
Views: 399521

Re: Bondsraad

Een boekhouding kan op orde zijn en toch niet de informatie leveren die je graag zou willen. Als je bijvoorbeeld wil weten wat de inkomsten en kosten van topsportbeleid zijn (belangrijk als je overweegt deze te stoppen of te verminderen), dan is dat eigenlijk alleen maar niet veel werk als je finan...
by Wieger Wesselink
Sun Jun 25, 2017 11:32
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: Bondsraad
Replies: 1607
Views: 399521

Re: Bondsraad

Kan niet voor Frans spreken, maar om de juiste vragen te stellen moet je het financieel management systeem van de KNDB kennen. Als dat niet de informatie bevat die de BR nodig heeft (en ik neem aan dat dat het geval is), dan moet je geschikte informatie (dat zijn in ieder geval de grootboek mutatie...
by Wieger Wesselink
Sun Jun 18, 2017 21:36
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: Bondsraad
Replies: 1607
Views: 399521

Re: Bondsraad

Wat een minachting naar de mensen die de motie gesteund hebben. Alsof zij zich slechts lieten opjutten en geen inhoudelijke argumenten hadden. DAT HADDEN ZE WEL. Die argumenten lagen er al heel lang. Het enige verwijt dat de bondsraad te maken valt is dat er niet nog veel eerder is ingegrepen. Daar...
by Wieger Wesselink
Sun Jun 18, 2017 21:04
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: Bondsraad
Replies: 1607
Views: 399521

Re: Bondsraad

Maurits Meijer wrote: Wat mij in eerste instantie dwars zit is dat de bond nu zonder bestuur zit. Dat had, door de indieners van de motie, verwacht moeten worden. Het hoort bij de verantwoordelijkheden van de bondsraad om op die omstandigheid te anticiperen.
Dank je, dat is een stuk duidelijker.
by Wieger Wesselink
Sun Jun 18, 2017 20:40
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: Bondsraad
Replies: 1607
Views: 399521

Re: Bondsraad

Dat FiCo lid begrijpt het. Er is door onderandere jouw handelen, of nalaten daarvan, niemand die de KNDB naar de buitenwereld mag vertegenwordigen. Dat kan ernstige schade opleveren. Het zou mij inderdaad niets verbazen als jij daar hoofdelijk aansprakelijk voor bent. Maurits, je klinkt nogal rancu...
by Wieger Wesselink
Sun Jun 18, 2017 17:29
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: Bondsraad
Replies: 1607
Views: 399521

Re: Bondsraad

Het was geen motie van naar huis sturen Maurits. Maar van wantrouwen. Twee vragen: 1) Als het niet de bedoeling was om het bestuur naar huis te sturen, waarom dien je dan een motie van wantrouwen in? Wat had je dan verwacht dat er zou gebeuren na een aangenomen motie? Misschien omdat dit de laatste...
by Wieger Wesselink
Fri Jun 16, 2017 20:12
Forum: het Nieuwe Forum
Topic: Bondsraad
Replies: 1607
Views: 399521

Re: Bondsraad

Ik begrijp niet waarom je denkt dat deze uitgangspunten zouden betekenen dat het bestuur geen informatie plicht zou hebben. Dat is in ieder geval niet zo. En dat is niet alleen mijn opvatting, hier is eindeloos veel maatschappelijk precedent voor. Hoe kom je erbij dat ik denk dat het bestuur geen i...